Pani Alicja Skarbińska - Zielińska

Z ogromnym smutkiem przyjęliśmy informację o śmierci Pani Alicji Skarbińskiej – Zielińskiej, polskiej wybitnej tłumaczki oraz wieloletniej dyrektorki Polskiej Szkoły w Bernie. Pani Alicja wychowała wiele roczników polskiej młodzieży w latach 90. oraz na początku roku 2000. Składamy Jej ukłony za tę patriotyczną działalność i wyrażamy ogromną wdzięczność za zaangażowanie w krzewienie polskiej kultury na obczyźnie.
Rodzinie i bliskim znajomym pani Alicji pragniemy złożyć najszczersze kondolencje i wyrazy współczucia.

Kierownik i grono pedagogiczne SPK w Bernie