Rekrutacja na nowy rok szkolny

Szanowni Państwo, nabór na nowy rok szkolny tj. 2017/2018 rozpoczyna się już 1 marca i trwać będzie do 30 czerwca 2017 r.
Zachęcamy Państwa do wypełniania formularzy zgłoszeniowych ( do pobrania poniżej) i przesyłania ich na adres mailowy kierownika Szkolnego Punktu Konsultacyjnego, pani Mileny Drews : milena.drews@gmail.com lub do osobistego dostarczania w każdą środę w godzinach od 14:30 do 18:00 w budynku szkoły przy Segantinistrasse 26a w Bernie.

Obowiązkiem szkolnym objęte są dzieci, które w roku kalendarzowym 2017 kończą 7 lat i te właśnie mają pierwszeństwo w przyjęciu do klasy pierwszej. Dzieci, które w tym roku kończą 6 rok życia mogą być przyjęte do klasy pierwszej,na wniosek rodziców jeśli:
- realizowały obowiązek przedszkolny na terenie Polski w roku szkolnym 2016/2017 lub
- posiadają opinię wydaną przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną o osiągniętej gotowości szkolnej (Ustawa o systemie oświaty [Dz. U. z 2016 r. poz. 1943, 1954, 1985 i 2169 oraz z 2017 r. poz. 60] , Art. 15.2 , Art. 16.1 oraz Art. 16. 1a).