O szkole

Szkoły polskie, zwane  wcześniej  szkolnymi punktami konsultacyjnymi, istnieją w 35 krajach i prowadzone są przez Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą (ORPEG). Ośrodek umożliwia dzieciom polskim i polskojęzycznym na całym świecie edukację w języku ojczystym. Szkoła Polska przy Ambasadzie RP w Bernie (wcześniej: Szkolny Punkt Konsultacyjny przy Ambasadzie RP w Bernie) jest jedną z trzech funkcjonujących w Szwajcarii (obok szkół w Zurychu i w Genewie) placówek edukacyjnych, która prowadzi nieodpłatne kształcenie w języku polskim i realizuje uzupełniający program nauczania w zakresie szkoły podstawowej.

 W szkole prowadzimy edukację wczesnoszkolną (klasy I-III) i lekcje języka polskiego oraz wiedzy o Polsce (klasy IV-VIII). Chętni uczniowie mogą również brać udział w lekcjach religii. Zajęcia odbywają się w środowe popołudnia w Bernie, w centrum parafialnym Bruder Klaus, Segantinistrasse 26A. 

Nauka w naszej szkole ma charakter uzupełniający - obowiązek szkolny realizowany jest w szkołach szwajcarskich lub międzynarodowych. Po ukończeniu każdej klasy uczniowie otrzymują polskie świadectwa promocyjne bądź świadectwa ukończenia szkoły wg obowiązujących norm MEN.

Od stycznia 2019 roku pełna nazwa naszej szkoły brzmi: Szkoła Polska im. Aleksandra Ładosia przy Ambasadzie RP w Bernie. O naszym patronie i ceremonii nadania szkole Jego imienia można przeczytać tutaj: http://www.berno.orpeg.pl/?q=node/56

Poniżej znajdą Państwo terminy zajęć w roku szkolnym 2019/2020.

 

 

Zapraszamy do kontaktu z nami!

 

 

 

Kalendarz zajęć w Szkole Polskiej w Bernie w roku szkolnym 2019/2020

IX 2019

X 2019

XI 2019

XII 2019

I 2020

II 2020

III 2020

IV 2020

V 2020

VI 2020

4

16

6

4

8

12

4

1

6

3

11

23

13

11

15

19

11

22

13

10

18

30

20

18

22

26

18

29

20

17

 

 

27

 

29

 

25

 

27

24