Akty prawne i dokumenty szkolne

    AKTY PRAWNE

  1. STATUT SPK W BERNIE

  2. RAMY PROGRAMOWE SZKOLNYCH PUNKTÓW KONSULTACYJNYCH.

 

W załącznikach poniżej znajdą Państwo również dokumenty związane z przyjęciem dziecka do Szkoły Polskiej. Formularze należy wydrukować, wypełnić i dostarczyć kierownikowi szkoły najpóźniej w dniu rozpoczęcia zajęć.