Szkola Polska im. Aleksandra Ładosia

Drodzy uczniowie,
Szanowni Państwo,
„Kto ratuje jedno życie, ratuje cały świat...” Aleksander Ładoś (1891-1963) był polskim politykiem i dyplomatą, ambasadorem RP w Bernie w latach 1940-1945. Podczas II wojny światowej kierował akcją fałszowania południowoamerykańskich paszportów wystawianych dla Żydów z okupowanej Polski i innych krajów Europy. Dzięki niemu i pracującym pod jego kierownictwem dyplomatom (Konstantemu Rokickiemu, Stefanowi Ryniewiczowi i Juliuszowi Kühlowi) tysiące ludzi uniknęło śmierci w obozach koncentracyjnych. Wszystko działo się tu, w Bernie, w bezpośrednim sąsiedztwie. Kierownictwo szkoły, rada rodziców i samorząd uczniowski wystąpili z inicjatywą, aby Aleksandra Ładosia uczynić patronem naszej szkoły. Minister Edukacji Narodowej w dniu 14.01.2019 przychyliła się do tego wniosku. Z przyjemnością i dumą informujemy, że nowa nazwa naszej szkoły to Szkoła Polska im. Aleksandra Ładosia.

Portret naszego patrona namalowała artystka malarka, Pani Monika Jurkiewicz. Pani Moniko, pięknie Pani dziękujemy!

Więcej informacji o naszym patronie i działalności dyplomatów z Berna można przeczytać tutaj:
https://pl.wikipedia.org/wiki/Aleksander_%C5%81ado%C5%9B
https://pl.wikipedia.org/wiki/Grupa_berne%C5%84ska