Kontakt

KONTAKT: 

dr Sylwia Truszczynski 076 626 04 86

berno@orpeg.pl
sylwia.truszczynski@gmx.ch,

mgr Izabela Burger 077 404 10 94

burgerizabela@gmail.com

dr Kamila Kosturska 076 641 20 35

kamilamoskal@gmail.com

mgr Ewa Pawlak 078 619 63 79

ewa.autograf79@gmail.com

mgr Magdalena Szlag-Stachowiak 077 412 97 08

magdalena.szlag@gmail.com

ks. Wojciech Maruszewski 079 374 94 80

wojciech.maruszewski@gmail.com