Kontakt

KONTAKT: 

dr Sylwia Truszczynski 076 626 04 86

berno@orpeg.pl
sylwia.truszczynski@gmx.ch,

mgr Ewa Pawlak 078 619 63 79

ewa.autograf79@gmail.com

mgr Magdalena Szlag-Stachowiak 077 412 97 08

magdalena.szlag@gmail.com

mgr Urszula Macikowska 0762592592

ulamacikowska@gmail.com