UROCZYSTE ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO

21 września 2016 r. na terenie Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Bernie, w rezydencji ambasadora odbyło się uroczyste otwarcie nowego roku szkolnego dla Szkolnego Punktu Konsultacyjnego w Bernie. Wszyscy goście, czyli rodzice, uczniowie i grono pedagogiczne zostali powitani przez I radcę pana Pawła Gronowa i I sekretarza, konsula pana Pawła Jaworskiego. Następnie głos zabrała pani kierownik Milena Drews, która przedstawiła w skrócie plan na najbliższy rok szkolny.

                          

 

Otwarcie nowego roku szkolnego było połączone z pasowaniem najmłodszych, czyli pierwszoklasistów na uczniów SPK w Bernie. Najpierw zostali oni powitani przez recytujących wiersze trzecioklasistów.

                           

 

Następnie złożyli oficjalną przysięgę i zostali uroczyście pasowani na uczniów polskiej szkoły. Każdy z nich otrzymał odznakę i dyplom. Rodzice również składali przysięgę. Uradowane i dumne pierwszaki mogły skosztować słodkich, polskich krówek i ugasić pragnienie sokiem. Na zakończenie uroczystości pan Paweł Jaworski podziękował wszystkim i życzył owocnego roku szkolnego.

 

                           

 

 

 

                               

 

 

 

                            

 

Szczególne podziękowania dla pana Pawła Palucha, inicjatora i organizatora uroczystości na terenie Ambasady RP w Bernie. Pan Paweł wspiera i pomaga w działaniach związanych ze szkołą.

 

M.R.M.D.