Szkoła Polska im. Aleksandra Ładosia przy Ambasadzie RP w BERNIE Szkoła Polska im. Aleksandra Ładosia przy Ambasadzie RP w BERNIE

Aktualności

O szkole

O szkole

Szkoły polskie, zwane wcześniej szkolnymi punktami konsultacyjnymi, istnieją w 35 krajach i prowadzone są przez Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą (ORPEG). Ośrodek umożliwia dzieciom polskim i polskojęzycznym na całym świecie edukację w języku ojczystym. Szkoła Polska przy Ambasadzie RP w Bernie (wcześniej: Szkolny Punkt Konsultacyjny przy Ambasadzie RP w Bernie) jest jedną z trzech funkcjonujących w Szwajcarii (obok szkół w Zurychu i w Genewie) placówek edukacyjnych, która prowadzi nieodpłatne kształcenie w języku polskim i realizuje uzupełniający program nauczania w zakresie szkoły podstawowej.

Czytaj więcej
O szkole
materiały dodatkowe

Warto zobaczyć