Rekrutacja trwa! Zapraszamy do zapisów!

Zapraszamy do naszej szkoły! Nabór trwa od 20 kwietnia 2024 r. do 31 sierpnia 2024 r.

Wypełnione formularze zgłoszeniowe, dostępne tutaj https://berno.orpeg.pl/rekrutacja/  prosimy wysyłać na adres mailowy: berno@orpeg.pl. Można również przekazać je osobiście Pani Sylwii Truszczyńskiej, dyrektor szkoły.

Obowiązkiem szkolnym objęte są dzieci, które w roku kalendarzowym 2024 kończą 7 lat (rocznik 2017).

Zgodnie z art. 25a. ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe w szkołach polskich mogą być organizowane oddziały dziecięce dla dzieci w wieku od 3 do 6 lat, umożliwiające naukę w języku polskim, zgodnie z programem nauki i planem nauczania dla oddziałów dziecięcych. Oddziały dziecięce mogą być organizowane dla dzieci w tym samym wieku albo dla dzieci w różnym wieku. Zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze w oddziale dziecięcym są prowadzone, jeżeli oddział liczy co najmniej 7 dzieci. Liczba dzieci w grupie oddziału dziecięcego wynosi nie więcej niż 20.