Szkoła Polska im. Aleksandra Ładosia przy Ambasadzie RP w BERNIE Szkoła Polska im. Aleksandra Ładosia przy Ambasadzie RP w BERNIE

Grono pedagogiczne

Magdalena Szlag-Stachowiak – mgr geografii

Ewa Pawlak – mgr filologii polskiej, mgr edukacji wczesnoszkolnej

Urszula Macikowska – mgr historii, psycholog

Monika Marciniak – mgr filologii polskiej

ks. Kordian Broniarczyk – katecheta

Sylwia Truszczynski – dr filologii polskiej, logopeda, pedagog specjalny

Do pobrania