Szkoła Polska im. Aleksandra Ładosia przy Ambasadzie RP w BERNIE Szkoła Polska im. Aleksandra Ładosia przy Ambasadzie RP w BERNIE

Kontakt

dr Sylwia Truszczynski 076 626 04 86

berno@orpeg.pl

mgr Ewa Pawlak 078 619 63 79

 

mgr Magdalena Szlag-Stachowiak 077 412 97 08

 

mgr Urszula Macikowska 076 259 25 92

 

mgr Monika Marciniak 076 218 06 09

 

Aleksandra Tubilewicz 078 911 31 50

 

Administrator danych osobowych – Sylwia Truszczyński

berno@orpeg.pl