Szkoła Polska im. Aleksandra Ładosia przy Ambasadzie RP w BERNIE Szkoła Polska im. Aleksandra Ładosia przy Ambasadzie RP w BERNIE

O szkole

Szkoły polskie, zwane wcześniej szkolnymi punktami konsultacyjnymi, istnieją w 35 krajach i prowadzone są przez Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą (ORPEG). Ośrodek umożliwia dzieciom polskim i polskojęzycznym na całym świecie edukację w języku ojczystym. Szkoła Polska przy Ambasadzie RP w Bernie (wcześniej: Szkolny Punkt Konsultacyjny przy Ambasadzie RP w Bernie) jest jedną z trzech funkcjonujących w Szwajcarii (obok szkół w Zurychu i w Genewie) placówek edukacyjnych, która prowadzi nieodpłatne kształcenie w języku polskim i realizuje uzupełniający program nauczania w zakresie szkoły podstawowej i liceum.

W szkole prowadzimy edukację wczesnoszkolną (klasy I-III) i lekcje języka polskiego oraz wiedzy o Polsce (klasy IV-VIII, liceum). Chętni uczniowie mogą również brać udział w lekcjach religii. Dodatkowo przy szkole działa także oddział dziecięcy dla maluchów w wieku 3-6 lat. Zajęcia odbywają się w środowe popołudnia w Bernie, w centrum parafialnym Bruder Klaus, Segantinistrasse 26A.

Nauka w naszej szkole ma charakter uzupełniający – obowiązek szkolny realizowany jest w szkołach szwajcarskich lub międzynarodowych. Po ukończeniu każdej klasy uczniowie otrzymują polskie świadectwa promocyjne bądź świadectwa ukończenia szkoły wg obowiązujących norm MEN.

Od stycznia 2019 roku pełna nazwa naszej szkoły brzmi: Szkoła Polska im. Aleksandra Ładosia przy Ambasadzie RP w Bernie.

Czytaj więcej o naszym patronie i ceremonii nadania szkole Jego imienia.

Zapraszamy do kontaktu z nami!