Szkoła Polska im. Aleksandra Ładosia przy Ambasadzie RP w BERNIE Szkoła Polska im. Aleksandra Ładosia przy Ambasadzie RP w BERNIE

Plan lekcji

ROK SZKOLNY 2023/2024

 

Nauczyciele:

S.T. – Sylwia Truszczyńska
M.SZ. – Magdalena Szlag-Stachowiak
U.M. – Urszula Macikowska
E.P. – Ewa Pawlak
M.M. – Monika Marciniak
Ks.M.B. – Ks. Kordian Broniarczyk

Do pobrania